หัวข้อ : ชนิดประกาศ :
ราคาเริ่มต้น : ราคาสูงสุด :
ประเภท : จังหวัด :
สนใจลงโฆษณาโทร 089-805-5882
32 รายการ

รหัส : DH94320
บ้านเดี่ยว
, เมือง , เชียงราย
ลงประกาศ : 2017-07-30 12:04:09
ราคา : 3,500,000 บาท
ที่ดิน : 90 ตารางวา
พื้นที่ใช้สอย : ตารางเมตร
  ติดต่อผู้ลงประกาศ เก็บไว้ดูภายหลัง

รหัส : DH26779
บ้านเดี่ยว
, เมือง , เชียงราย
ลงประกาศ : 2017-07-30 12:04:05
ราคา : 6,990,000 บาท
ที่ดิน : 153 ตารางวา
พื้นที่ใช้สอย : ตารางเมตร
  ติดต่อผู้ลงประกาศ เก็บไว้ดูภายหลัง

รหัส : DH68510
บ้านเดี่ยว
, เมือง , เชียงราย
ลงประกาศ : 2017-06-28 10:11:41
ราคา : 6,990,000 บาท
ที่ดิน : 153 ตารางวา
พื้นที่ใช้สอย : ตารางเมตร
  ติดต่อผู้ลงประกาศ เก็บไว้ดูภายหลัง

รหัส : DH41665
บ้านเดี่ยว
, เมือง , เชียงราย
ลงประกาศ : 2017-06-26 09:30:12
ราคา : 3,500,000 บาท
ที่ดิน : 90 ตารางวา
พื้นที่ใช้สอย : ตารางเมตร
  ติดต่อผู้ลงประกาศ เก็บไว้ดูภายหลัง

รหัส : DH12758
บ้านเดี่ยว
, เมือง , เชียงราย
ลงประกาศ : 2017-06-26 09:28:38
ราคา : 6,990,000 บาท
ที่ดิน : 153 ตารางวา
พื้นที่ใช้สอย : ตารางเมตร
  ติดต่อผู้ลงประกาศ เก็บไว้ดูภายหลัง

รหัส : DH45216
บ้านเดี่ยว
, เมือง , เชียงราย
ลงประกาศ : 2017-06-15 13:44:37
ราคา : 3,500,000 บาท
ที่ดิน : 90 ตารางวา
พื้นที่ใช้สอย : ตารางเมตร
  ติดต่อผู้ลงประกาศ เก็บไว้ดูภายหลัง

รหัส : DH68404
บ้านเดี่ยว
, เมือง , เชียงราย
ลงประกาศ : 2017-06-15 13:44:32
ราคา : 6,990,000 บาท
ที่ดิน : 153 ตารางวา
พื้นที่ใช้สอย : ตารางเมตร
  ติดต่อผู้ลงประกาศ เก็บไว้ดูภายหลัง

รหัส : DH81847
บ้านเดี่ยว
, เมือง , เชียงราย
ลงประกาศ : 2017-06-12 11:30:08
ราคา : 6,990,000 บาท
ที่ดิน : 153 ตารางวา
พื้นที่ใช้สอย : ตารางเมตร
  ติดต่อผู้ลงประกาศ เก็บไว้ดูภายหลัง

รหัส : DH75309
บ้านเดี่ยว
, เมือง , เชียงราย
ลงประกาศ : 2017-06-12 11:29:41
ราคา : 3,500,000 บาท
ที่ดิน : 90 ตารางวา
พื้นที่ใช้สอย : ตารางเมตร
  ติดต่อผู้ลงประกาศ เก็บไว้ดูภายหลัง

รหัส : DH05764
บ้านเดี่ยว
, เมือง , เชียงราย
ลงประกาศ : 2017-06-08 08:29:52
ราคา : 3,500,000 บาท
ที่ดิน : 90 ตารางวา
พื้นที่ใช้สอย : ตารางเมตร
  ติดต่อผู้ลงประกาศ เก็บไว้ดูภายหลัง