หัวข้อ : ชนิดประกาศ :
ราคาเริ่มต้น : ราคาสูงสุด :
ประเภท : จังหวัด :
สนใจลงโฆษณาโทร 089-805-5882
35 รายการ

รหัส : DH24319
บ้านเดี่ยว
, บ้านฉาง , ระยอง
ลงประกาศ : 2017-08-01 12:34:08
ราคา : 2,300,000 บาท
ที่ดิน : 65 ตารางวา
พื้นที่ใช้สอย : ตารางเมตร
  ติดต่อผู้ลงประกาศ เก็บไว้ดูภายหลัง

รหัส : DH27054
บ้านเดี่ยว
, บ้านฉาง , ระยอง
ลงประกาศ : 2017-07-15 08:38:58
ราคา : 2,300,000 บาท
ที่ดิน : 65 ตารางวา
พื้นที่ใช้สอย : ตารางเมตร
  ติดต่อผู้ลงประกาศ เก็บไว้ดูภายหลัง

รหัส : DH89613
บ้านเดี่ยว
, เมือง , ระยอง
ลงประกาศ : 2017-07-09 13:51:12
ราคา : 2,400,000 บาท
ที่ดิน : 49 ตารางวา
พื้นที่ใช้สอย : ตารางเมตร
  ติดต่อผู้ลงประกาศ เก็บไว้ดูภายหลัง

รหัส : DH66433
บ้านเดี่ยว
, เมือง , ระยอง
ลงประกาศ : 2017-07-08 12:48:00
ราคา : 2,400,000 บาท
ที่ดิน : 49 ตารางวา
พื้นที่ใช้สอย : ตารางเมตร
  ติดต่อผู้ลงประกาศ เก็บไว้ดูภายหลัง

รหัส : DH43518
บ้านเดี่ยว
, เมือง , ระยอง
ลงประกาศ : 2017-07-02 10:30:59
ราคา : 2,400,000 บาท
ที่ดิน : 49 ตารางวา
พื้นที่ใช้สอย : ตารางเมตร
  ติดต่อผู้ลงประกาศ เก็บไว้ดูภายหลัง

รหัส : DH24498
บ้านเดี่ยว
, เมือง , ระยอง
ลงประกาศ : 2017-06-08 08:33:21
ราคา : 2,400,000 บาท
ที่ดิน : 49 ตารางวา
พื้นที่ใช้สอย : ตารางเมตร
  ติดต่อผู้ลงประกาศ เก็บไว้ดูภายหลัง

รหัส : DH48659
บ้านเดี่ยว
, บ้านฉาง , ระยอง
ลงประกาศ : 2017-06-07 10:12:25
ราคา : 2,300,000 บาท
ที่ดิน : 65 ตารางวา
พื้นที่ใช้สอย : ตารางเมตร
  ติดต่อผู้ลงประกาศ เก็บไว้ดูภายหลัง

รหัส : DH76312
บ้านเดี่ยว
, บ้านฉาง , ระยอง
ลงประกาศ : 2017-06-06 13:47:31
ราคา : 2,300,000 บาท
ที่ดิน : 65 ตารางวา
พื้นที่ใช้สอย : ตารางเมตร
  ติดต่อผู้ลงประกาศ เก็บไว้ดูภายหลัง

รหัส : DH85655
บ้านเดี่ยว
, เมือง , ระยอง
ลงประกาศ : 2017-06-06 13:13:47
ราคา : 2,400,000 บาท
ที่ดิน : 49 ตารางวา
พื้นที่ใช้สอย : ตารางเมตร
  ติดต่อผู้ลงประกาศ เก็บไว้ดูภายหลัง

รหัส : DH11058
บ้านเดี่ยว
, บ้านฉาง , ระยอง
ลงประกาศ : 2017-06-04 09:45:52
ราคา : 2,300,000 บาท
ที่ดิน : 65 ตารางวา
พื้นที่ใช้สอย : ตารางเมตร
  ติดต่อผู้ลงประกาศ เก็บไว้ดูภายหลัง