หัวข้อ : ชนิดประกาศ :
ราคาเริ่มต้น : ราคาสูงสุด :
ประเภท : จังหวัด :
สนใจลงโฆษณาโทร 089-805-5882
21 รายการ

รหัส : CO19237
อาคารพานิชย์
, ท้ายเหมือง , พังงา
ลงประกาศ : 2017-07-06 10:16:16
ราคา : 7,500,000 บาท
ที่ดิน :
พื้นที่ใช้สอย : 90 ตารางเมตร
  ติดต่อผู้ลงประกาศ เก็บไว้ดูภายหลัง

รหัส : CO36153
อาคารพานิชย์
, ท้ายเหมือง , พังงา
ลงประกาศ : 2017-06-28 10:23:51
ราคา : 7,500,000 บาท
ที่ดิน :
พื้นที่ใช้สอย : 90 ตารางเมตร
  ติดต่อผู้ลงประกาศ เก็บไว้ดูภายหลัง

รหัส : CO75661
อาคารพานิชย์
, ท้ายเหมือง , พังงา
ลงประกาศ : 2017-06-26 09:30:16
ราคา : 7,500,000 บาท
ที่ดิน :
พื้นที่ใช้สอย : 90 ตารางเมตร
  ติดต่อผู้ลงประกาศ เก็บไว้ดูภายหลัง

รหัส : CO57344
อาคารพานิชย์
, ท้ายเหมือง , พังงา
ลงประกาศ : 2017-06-15 13:44:59
ราคา : 7,500,000 บาท
ที่ดิน :
พื้นที่ใช้สอย : 90 ตารางเมตร
  ติดต่อผู้ลงประกาศ เก็บไว้ดูภายหลัง

รหัส : CO28478
อาคารพานิชย์
, ท้ายเหมือง , พังงา
ลงประกาศ : 2017-06-12 11:29:38
ราคา : 7,500,000 บาท
ที่ดิน :
พื้นที่ใช้สอย : 90 ตารางเมตร
  ติดต่อผู้ลงประกาศ เก็บไว้ดูภายหลัง

รหัส : CO25169
อาคารพานิชย์
, ท้ายเหมือง , พังงา
ลงประกาศ : 2017-06-08 08:29:50
ราคา : 7,500,000 บาท
ที่ดิน :
พื้นที่ใช้สอย : 90 ตารางเมตร
  ติดต่อผู้ลงประกาศ เก็บไว้ดูภายหลัง

รหัส : CO99104
อาคารพานิชย์
, ท้ายเหมือง , พังงา
ลงประกาศ : 2017-06-06 12:53:24
ราคา : 7,500,000 บาท
ที่ดิน :
พื้นที่ใช้สอย : 90 ตารางเมตร
  ติดต่อผู้ลงประกาศ เก็บไว้ดูภายหลัง

รหัส : CO36429
อาคารพานิชย์
, ท้ายเหมือง , พังงา
ลงประกาศ : 2017-06-06 12:28:49
ราคา : 7,500,000 บาท
ที่ดิน :
พื้นที่ใช้สอย : 90 ตารางเมตร
  ติดต่อผู้ลงประกาศ เก็บไว้ดูภายหลัง

รหัส : CO81273
อาคารพานิชย์
, ท้ายเหมือง , พังงา
ลงประกาศ : 2017-06-02 15:43:52
ราคา : 7,500,000 บาท
ที่ดิน :
พื้นที่ใช้สอย : 90 ตารางเมตร
  ติดต่อผู้ลงประกาศ เก็บไว้ดูภายหลัง

รหัส : CO71342
อาคารพานิชย์
, ท้ายเหมือง , พังงา
ลงประกาศ : 2017-05-30 10:02:18
ราคา : 7,500,000 บาท
ที่ดิน :
พื้นที่ใช้สอย : 90 ตารางเมตร
  ติดต่อผู้ลงประกาศ เก็บไว้ดูภายหลัง